Sjöfartens Arbetsmiljönämnd

Här kan du läsa om Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) som är ett partssammansatt organ som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom sjöfartsnäringen