Trafikansvar/fordonsansvar

Företag verksamma inom gods- och passagerartransporter har trafikansvar och fordonsägaransvar, ansvarsområden som normalt ligger hos verkställande direktören.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.