Ansvarsfördelning chefer, arbetsledare

Arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö på arbetsgivaren. Tillsammans ska dessa parter samverka i syfte att åstadkomma en så god arbetsmiljö som möjligt. Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare i skydds- och arbetsmiljöfrågor.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.