Uppgiftsfördelning över landsgränser

Här finner du en fördjupad genomgång av vad som krävs i ett företag med filialer inom och utom Sverige, vad som styr uppgiftsfördelning och ansvar.