Riskbedömning

I en riskbedömning ingår identifiering, värdering och prioritering av hur man åtgärdar arbetsmiljörisker i sin verksamhet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.