Olycksfalls-, skade- och tillbudsrapportering

Olyckor och allvarliga tillbud ska alltid rapporteras, utredas och dokumenteras. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns ett rapportunderlag för detta.

Anmälan om olyckor och allvarliga tillbud sker till Arbetsmiljöverket. Skyldigheten är straffsanktionerad (Arbetsmiljölagen Kap 3 §3a).

Olycka eller tillbud som kunnat leda till allvarligare skada anmäls till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. ”Utan dröjsmål” ska tolkas som 1-2 arbetsdagar efter att olycka eller allvarligt tillbud inträffat. Arbetsskador, färdolycksfall och sjukdom anmäls till Försäkringskassan av arbetsgivaren och skyddsombudet ska ta del av anmälan.

Det finns möjlighet att göra detta on-line både till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, se länk under relaterade länkar till vänster eller klicka här.

Även trafikolyckor och allvarliga trafikincidenter i denna rapporteringsskyldighet.I samband med en svår olycka kan det vara aktuellt med krisstöd. Under blanketter hittar du en checklista på vad som behöver göras i samband med detta. Ett allvarligt tillbud kan vara svårt att definiera. Vägledning får du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utredning

Om en olycka inträffat ska den alltid utredas. Arbetsmiljöverket kommer att göra en inspektion och efterfråga denna, dokumentera den inträffade händelsen och analysera vad som hänt samt vidta  åtgärder för att förhindra en upprepning. Tanken med tillbuds- och olycksfallsrapportering i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att man ska undvika upprepning av händelsen.

Här hittar du en blankett för utredning av olycka, arbetsmiljöverket.

Trygghetsförsäkring arbetsskada, TFA

Kollektivavtalen innehåller kompletterande moment för arbetsskada som kan ge extra ersättning. Arbetstagaren anmäler själv arbetsskadan.