Fördelning av arbetsmiljöuppgifter-delegering

Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Ofta kan det vara lämpligt att fördela, delegera, arbetsuppgifter på olika befattningar i företaget. Uppgiftsfördelningen avser att precisera vad som ska göras inte att fördela något straffansvar.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.