Arbetsmiljö- och Trafiksäkerhetspolicy

Arbetsmiljöpolicyn syftar till att ge uttryck för arbetsgivarens övergripande målsättning, och viljeinriktning i det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö. Här finner du ett exempel hur en arbetsmiljöpolicy kan se ut och där även trafiksäkerhet beaktas.

Här finner du ett exempel hur en arbetsmiljöpolicy kan se ut där även trafiksäkerhet beaktas.

För att läsa materialet i sin helhet behöver du vara medlem och inloggad.