Vad ska dokumenteras?

Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller regler för hur arbetsgivaren kan organisera och strukturera sitt arbetsmiljöarbete. Förutom att regelbundet undersöka, riskbedöma och åtgärda ska några moment dokumenteras skriftligen.

Vissa ska alla göra och vissa behöver dokumenteras om man har fler än nio anställda.

Alla oavsett storlek ska skriftligen dokumentera följande:

 • Riskbedömningar
 • Handlingsplaner och
 • Instruktioner vid allvarliga risker.
   

Företag med fler än 9 anställda sak dessutom dokumentera: 

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning
 • Rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och
 • Årlig uppföljning
   

Exempel på dokumentationen hittar du under blanketter.

För att kunna läsa innehållet behöver du vara medlem och inloggad.