Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Antingen i form av fysiska dokument eller elektroniskt tillgängligt, åtkomligt för alla på företaget. Det åligger arbetsgivaren att bedöma vilka föreskrifter som är aktuella.

För att underlätta bedömningen om verksamheten kan omfattas av andra föreskrifter finns även en regelstruktur till hjälp.

För att kunna läsa innehållet behöver du vara medlem och inloggad.