Ansvarsplacering

Arbetsgivaren har huvudansvaret arbetsmiljön. Det kan ske genom att leda arbetet, instruera, informera och sätta upp regler. Ansvaret fördelas också genom att arbetsgivare och arbetstagare genom samverkan ska utforma det lokala arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för sina anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivarens uppgift är att skapa förutsättningar för en så säker och sund arbetsmiljö som möjligt och varje arbetstagares uppgift är att ta sitt egenansvar inom dessa förutsättningar.

Skyddsombud företräder och aktiverar arbetstagarna avseende skydds- och arbetsmiljöfrågor och väljs normalt av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.

För att kunna läsa materialet behöver du vara medlem och inloggad.