Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren ska organisera och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs avseende anställdas rehabilitering och möjligheter till återgång i arbete hos arbetsgivaren.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.