Undvik onödiga sanktionsavgifter

Använder ni truckar, har kompressorer med tryckluftstankar, lyftanordningar? Det kan kosta så mycket som 400.000:- för en enda ”förseelse” på en filial på företaget. Just nu pågår det extra inspektioner av trycksatta anordningar. För att underlätta och undvik dessa sanktionsavgifter har vi skapat en "hands-on-checklista" för att ni snabbt ska kunna få en överblick av vad som behöver göras. En vanlig brist är ofta huruvida ni kan uppvisa er dokumentation av rutinerna för egenkontroll. Det räcker alltså inte med att kunna visa upp ett besiktnings eller kontrollintyg. Läs mer i dokumentet "Checklista - undvik sanktionsavgifter " Kontakta våra arbetsmiljöexperter för vidare information.

Undvik onödiga sanktionsavgifter!

Arbetsmiljöverket genomför under 2018 en tillsynskampanj där specielklt däckverkstäder, däckhotell och grossistverksamhet med anknytning till hantering av däck står i fokus.

Denna information är dock tillämpbar på all verksamhet där man exempelvis har tryckkärl, använder truckar och lyftanordningar.

Sanktionsavgifter som kan uppgå till 400.000:- för en enda ”förseelse” på en filial på företaget. Avgiftens storlek baseras på den juridiska personens storlek.

Vid ett besök från Arbetsmiljöverket finns det ett antal punkter som regelbundet kommer upp och som de vill ha svar på. Det handlar ofta om dokumentation och rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet..

Ofta är de brister som konstateras vid ett besök av Arbetsmiljöverket beroende på att det saknas redovisning av kompletterande rutiner avsedda att visa på att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs.

En sådan brist kan alltså vara tillräcklig för att få en sanktionsavgift trots att man exempelvis har utfört den besiktning som sanktionen avser.

Vi har därför tagit fram ett material som är tänkt att kunna sättas i händerna på era platschefer för en omedelbar kontroll så att de vanligaste misstagen kan undvikas.

Kontakta våra arbetsmiljöexperter för vidare information, eller ladda ner en "hands-on"-checklista för att snabbt få en överblick av vadd som brister i er dokumentation.