Glöm inte söka stöd för rehabilitering

Du vet väl att du som arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering? Det är du som arbetsgivare som ansöker om stödet.