Regionkontoret i Sundsvall

Torggatan 4, Box 210, 851 04 Sundsvall, tel +46 60 16 73 30

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem.

Vår rådgivare i Sundsvall hjälper i första hand företag i Jämtlands län, Västernorrlands län samt  del av Gävleborgs län. 

Hitta till regionkontoret

Kommuner inom regionen