Regionkontoret i Malmö

Box 186, 201 21 Malmö, tel +46 40 35 25 00

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem.

Våra rådgivare i Malmö hjälper i första hand företag i Skåne län.

Hitta till regionkontoret

Kommuner inom regionen