Tips: Utbildning i kris och krisstöd

fredag 11 januari

Den 12 – 14 mars 2019 i Solna håller Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) en 3 dagarskurs i kris och krisstöd

Kursen inleds med grundläggande kriskunskap för att förstå hur människor kan reagera, inför, under och efter en allvarlig händelse. Därefter följer både teori och övning i Psykologisk första hjälpen.

Vidare så går vi igenom vilket ansvar de olika rollerna på företaget har i krisstödsarbetet. Under kursen så genomförs prioriterings- och beslutsövning, strategisk krisövning. Deltagaren får kunskap i hur man bedömer vem som har behov av Professionell hjälp. Kursen avslutas med teoretiska och praktiska övningar i avlastande samtal.
 
Kursen genomförs av legitimerade psykologer.

Denna utbildning är krävande och riktar sig främst till personer i säkerhetsföretagen som kommer att använda dessa kunskaper. Deltagarna förväntas vara aktiva i alla moment.
 
Kursen finansieras helt med serviceavgifter och är således kostnadsfri. Utbildningen genomförs som internatkurs.
 
Logi ingår, men måste registreras vid anmälan.

Kursens innehåll:

  • Introduktion i ämnena stress och kris
  • Introduktion i samtalsmetodik
  • Fördjupning om krisreaktioner
  • Träning i enklare avlastningssamtal
  • Kunskaper om krisstödsrutiner

Anmälan skall ske av behörig person hos arbetsgivaren via BYAs kursanmälning på www.bya.se 

Varmt välkomna för nyttig kompetensbildning!

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Arbetsmiljöenheten