SÄK-information 4/2019

torsdag 9 maj

Den 1 juni höjs lönerna i det 36-månadersavtal som Säkerhetsföretagen träffade med Transport för bevaknings- och säkerhetsbranschen för tiden fr o m den 1 juni 2017 t o m den 31 maj 2020. Lönen höjs med 612 kr och övriga ersättningar konsekvenshöjs med 2,3 procent per den 1 juni 2019