Bevakningsindex januari 2019

tisdag 29 januari

Ett nytt bevakningsindex finns nu att tillgå. Numera även i en engelsk version.

Ändringarna i sjuklönelagen avseende karensavdrag istället för karensdag och dess eventuella påverkan på index kommer att redovisas i index som publiceras i april. Den enda förändringen på löneindex är något sänkta sociala avgifter enligt avtal.

Läs mer här!