Allmänna villkor för kursbokning

Allmänna villkor för Transportföretagens kurser och utbildningar.

Anmälningar

Anmälningar tas emot i den ordning som de kommer oss tillhanda. Vi behöver få din anmälan senast 30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.

Kursbekräftelse

Bekräftelse på din anmälan skickas digitalt till dig när vi har tagit emot din anmälan.

Kallelse

Kallelse och övriga kurshandlingar skickas till dig senast två veckor före kursstart.

Reservation för ändringar

Om antalet anmälda deltagare till kurserna är fler än vi kan ta emot, ställs du automatiskt på kölista. Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt antal deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in den eller senarelägga kursstarten, vilket vi också meddelar via e-post till deltagaren.

Kursavgift

Gäller per deltagare exklusive moms. I kursavgiften ingår kurslitteratur, lunch samt kaffe. Eventuell resa och logi betalas av deltagaren om inget annat anges. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Avbokning

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.