Bevakningsindex

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Transportföretagen fram ett Bevakningsindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten.

Bevakningsindex kan användas som underlag och stöd för justering av priser i olika typer av avtal. Bevakningsindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är oktober 2008. Från och med juni 2016 räknas nya värden fram fyra gånger per år (januari, april, juni och oktober). Tidigare beräknades index varje halvår (april och oktober). Ett fast basindex mäter prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Bevakningsindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som bevakningstjänsten omfattar.

Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Säkerhetsföretagens medlemmar.

Bevakningsindex (pdf-filer)

2019

2018

2017

2016

2015