Branschfrågor

För att underlätta för Säkerhetsföretagens medlemmar att tillhandahålla trygghet med hög kvalitet över hela landet är det viktigt att regelverk som påverkar branschen utformas på bästa sätt.

Säkerhetsföretagen har därför en aktiv dialog med politiker, myndigheter och kommuner för att säkerställa att branschens perspektiv tas tillvara.

Påverkansarbetet berör allt från upphandlingar till kompetensförsörjning. Relationen till polisen är särskilt viktig, eftersom myndighetens föreskrifter påverkar medlemsföretagens vardag. Dessutom kompletterar säkerhetsbranschen polisens arbete vilket gör att branschen är angelägen om att upprätthålla ett gott samarbete med polisen.