Ansvarsfördelning chefer, arbetsledare

Arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö på arbetsgivaren. Även som anställd så finns det ett ansvar. Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare i skydds- och arbetsmiljöfrågor. Tillsammans ska dessa parter samverka i syfte att åstadkomma en så god arbetsmiljö som möjligt.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.