Skyddsinstruktioner

Om man konstaterar att ett visst arbete kan innebära allvarliga eller särskilda risker ska skriftliga, skydds- och hanteringsinstruktioner upprättas. Här ges ett exempel på en instruktion för hantering av kemiska ämnen. Det kan också handla om att det behövs särskild utbildning eller kontroll.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.