Vad ska dokumenteras?

Föreskriften innehåller krav på dokument som att ha en policy eller rutin för årlig uppföljning, andra är hjälpmedel för att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, exempelvis riskbedömning. Om Arbetsmiljöverket ställer krav på att ni ska visa upp något av dessa dokument så är det inte bara förekomsten ett dokumentet, ni ska dessutom visa det används och detta finns dokumenterat.

Vissa ska alla göra och vissa behöver dokumenteras om man har fler än nio anställda.

Alla oavsett storlek ska skriftligen dokumentera följande:

 • Riskbedömningar
 • Handlingsplaner och
 • Instruktioner vid allvarliga risker.
   

Företag med fler än 9 anställda sak dessutom dokumentera: 

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning
 • Rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och
 • Årlig uppföljning
   

Exempel på dokumentationen hittar du under blanketter.

För att kunna läsa innehållet behöver du vara medlem och inloggad.