Medicinska kontroller i arbetslivet

Arbetsgivaren ska ordna medicinsk kontroll vid vissa typer av arbeten. I vissa fall är kontrollen villkorad med att ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas som visar att personen i fråga får sysselsättas i arbetet. Vanliga arbeten där det används kemiska produkter som omfattas av föreskrifterna är lackering, bilskadereparation, bilplast-teknik, limning av vindrutor, spackel, kitt och fogskummer.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.