Trafikansvar

Företag verksamma inom gods- och passagerartransporter har trafikansvar och fordonsägaransvar, ansvarsområden som normalt ligger hos verkställande direktören, men som kan delegeras.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.