Samordningsansvar

När två eller fler företag verkar vid gemensamt arbetsställe, ska ett av dessa företag utse ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.