Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljöarbetet organiseras och genomförs på ett systematiskt och fortlöpande sätt för att upprätthålla sunda och säkra förhållanden på arbetsstället.

Det ska ingå som en naturlig del i verksamheten och därmed som en del av företagets chefers ordinarie linjeansvar.

Några grundläggande moment som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är planera, undersöka, riskbedöma, åtgärda, handlingsplanera och följa upp regelbundet.

I detta avsnitt hittar du information om vad som behöver göras, vem som ansvarar för att utföra detta, vilka dokumentationskrav som finns och var du hittar reglerna.