Sanktionsavgifter kostar

Här finner du en sammanställning av de 9 föreskrifter där det utdömts flest 2014-2017. De står för ca 95 % av de 81 miljoner som sanktionsavgifterna kostat företag.