Vårt arbete

PAF hjälper dig som är arbetsgivare! Kontakta oss när du vill diskutera frågor om dina anställda, vad som står i kollektivavtalet, arbetsmiljö och alla andra frågor som rör relationen till dina anställda.

Stöd vid förhandlingar och i arbetsrättsliga frågor

Vi ger våra medlemsföretag stöd i alla frågor som rör relationen till de anställda. Vi ger den hjälp som behövs i en arbetsgivares förhandlingar enligt lag och kollektivavtal. Vi lämnar råd inom hela arbetsrättens område, inklusive avseende arbetsmiljö, och vi biträder medlemmarna i domstolsprocesser. Vi är alltid uppdaterade vad gäller de lagar och avtal som gäller för medlemsföretagen i egenskapen av arbetsgivare.

Rådgivning nära ditt företag

En av PAFs viktigaste funktioner är att finnas nära till hands för ditt företag. Genom våra regionkontor får du som medlem en kontaktperson som känner såväl branschen som förhållandena i ditt område.

Sluter kollektivavtal

PAF tecknar kollektivavtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Svenska Transportarbetareförbundet och Unionen.

Utbildning för ditt företag

Vi bedriver branschnära kompetensutveckling som passar både mindre och större medlemsföretag. Du kan passa på att fördjupa dina kunskaper inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration. Vi har ett fast utbildningsprogram men anordnar också skräddarsydda utbildningar på begäran.

Transportföretagen och Svenskt Näringsliv

PAF ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. I Transportföretagen ingår för närvarande åtta förbund. Transportföretagen ingår i sin tur i Svenskt Näringsliv, som arbetar med allmänpolitiska frågor för att förbättra företagandet i stort.