Regionkontoret i Växjö

Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö, tel +46 470 74 84 00

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem.

Våra rådgivare i Växjö hjälper i första hand företag i Kalmar län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län samt delar av Ötergötlands län.

Hitta till regionkontoret

Kommuner inom regionen