Vår regionindelning

Transportföretagen har åtta regionkontor från Umeå i norr till Malmö i söder.

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem.

 

       

Kontakta våra regionkontor

Umeå

Sundsvall

Falun

Örebro

Stockholm

Göteborg

Växjö

Malmö