Regionkontoret i Umeå

Sveagatan 8, 903 27 Umeå, tel +46 8 762 71 00

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem.

Hitta till regionkontoret

Kommuner inom regionen