Regionkontoret i Göteborg

Box 404, 401 26 Göteborg, tel +46 31 62 94 00

Vi ger dig och företaget professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Du kan ringa oss för personlig rådgivning och vi besöker dig gärna för en diskussion om vardagsproblem.

Hitta till kontoret

Kommuner inom regionen