Ändrad bemanning i Sundsvall från och med den 1 juli

tisdag 25 juni

För att ytterligare effektivisera vår regionala förhandlingsverksamhet kommer vi från och med den 1 juli inte längre ha ett stationärt bemannat kontor i Sundsvall. Anledningen är att regionen är en av de minsta och antalet ärenden motiverar därför inte en stationär bemanning.

Totalt arbetar drygt fyrtio personer med arbetsrättsliga frågor inom Transportföretagen, dels på huvudkontoret i Stockholm och dels på våra regionkontor. Verksamheten består i att vi tecknar kollektivavtal och stödjer våra medlemmar inom en rad olika områden, oavsett om det gäller arbetsrättsliga tvister, fackliga förhandlingar eller arbetsmiljöfrågor.  

De medlemsföretag som tidigare haft Mikael Blomqvist på kontoret i Sundsvall som kontaktperson kommer istället att få service från Transportföretagens övriga förhandlingsorganisation. Förändringen gällande kontoret i Sundsvall kommer därför inte påverka vår service i form av rådgivning och förhandlingshjälp till medlemsföretagen.  

Har du frågor kring förändringen och hur den kommer att påverka dig och ditt företag är du välkommen att kontakta:

Ulrika Egervall
Regionchef
ulrika.egervall@transportforetagen.se 
Tfn 08-762 71 35