Joakim Ärlund stärker arbetsgivarfrågorna

måndag 5 november

Joakim Ärlund har tillträtt ny tjänst som förhandlingschef över tre olika branscher på Transportföretagen för att stärka arbetsrätten och arbetsgivarfrågorna. Joakim är nu även vice vd för Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar samt får ansvar för Transportföretagens kompetensförsörjningsenhet.

Genom att med Joakim stärka kompetensen på arbetsgivarfrågor har vi möjlighet att förhandla konkurrenskraftiga och moderna avtal.

”Med Joakims nya tjänst stärker vi Transportföretagens arbete på förhandlingssidan. Detta innebär att Joakims framgångsrika arbete i hamnarna nu kan göras i hela Transportbranschen. Under Joakims tid som vd för Sveriges Hamnar har branschens mest centrala fråga funnit en lösning, det 45-åriga konflikthot som Hamnarbetarförbundets plågat branschen med är nu framme vid en lösning som hela arbetsmarknaden står bakom. Dessutom har Joakim enat hela hamnbranschen i den arbetsgivarpolicy som han genomdrivit och som försvarar den svenska kollektivavtalsmodellen”, säger Mattias Dahl vd på Transportföretagen.  

”Jag är glad över min nya roll och befattning inom Transportföretagen med att stärka arbetsgivarfrågorna – det finns mycket att göra! Min tid som vd för Sveriges Hamnar har varit oerhört spännande och utvecklande och jag hoppas ha bidragit till att stärka hamnfrågorna och även i min nya roll kommer jag ha ansvar för hamnarnas arbetsgivarfrågor tillsammans med övriga branscher.”, säger Joakim Ärlund.