Medlemskap

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) är ett förbund inom Transportföretagen. Anslutna till förbundet är företag som bedriver tillverkning av eller handel med petroleumprodukter i Sverige.

Vi är din partner i arbetsgivarfrågor och arbetsrätt. Som medlem hos oss står du aldrig ensam i en förhandling eller en arbetsrättslig tvist.

Som medlem i PAF bidrar du också till vårt arbete med att påverka transportnäringens förutsättningar. Genom Transportföretagen agerar vi både i debatten och som remissinstans vid utredningar och som medlem i Svenskt Näringsliv påverkar vi frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

Ansök om medlemskap

Frågor om avtalsförsäkringar?

Kontakta oss

Om du har frågor om medlemskap, inträde eller utträde. Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 99.

Jag önskar information om:
Fritext
För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs mer


Som medlem i PAF får du bland annat:

  • Rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor från några av Sveriges bästa arbetsrättsjurister

  • Ständigt uppdaterad information om förändringar i t ex arbetsrätt och arbetsmiljö via bland annat hemsida

  • Förhandlingshjälp av våra regionala och centrala förhandlare

  • Hjälp med lag- och avtalstolkning

  • Biträde i tingsrätt och arbetsdomstol i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor

  • Ett stort kursutbud inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och löneadministration

  • Medlemskap i Svenskt Näringsliv

  • Rabatt på Avtalsförsäkringar

Låter detta intressant - välkommen som medlem i PAF!

Till toppen på sidan