Organisatorisk och social arbetsmiljö

Från och med den 31 mars 2016 gäller nya regler, föreskrifter, som ska främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

 För att ta del av informationen behöver du vara medlem och logga in.