Rehabilitering

Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet.

Arbetsgivarna har ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen av sina anställda. Sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Det finns möjlighet att söka stöd för rehabiliterande ågärder om, upp till halva beloppet. Länk till AFA försäkring.