Arbetaravtalet

​Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673). Eftersom lagen är dispositiv går det att genom kollektivavtal göra avsteg från vissa angivna delar av lagen eller från lagen i dess helhet.

Vid avsteg från lagens regler måste hänsyn tas till de begränsningar som följer av EG:s arbetstidsdirektiv. Avvikelser genom kollektivavtal får inte innebära att mindre förmånliga regler tillämpas för arbetstagarna än vad som följer av direktivet.

PAF och Transport har gjort avsteg från arbetstidslagen i dess helhet.

För arbetare gäller flera olika regelverk. Först och främst är det reglerna i kollektivavtalets allmänna villkor om arbetstid, vilka kommenteras i avsnittet Arbetstidens förläggning. Vidare är det reglerna i Arbetstidsavtalet om hur ordinarie arbetstid och övertid får tas ut, under vilka omständigheter nattarbete får utföras m.m. Reglerna kommenteras i avsnittet om Arbetstidsavtal för arbetare.

Andra regler av betydelse finns vidare i EG:s kör- och vilotidsbestämmelser och i en särskild svensk vilotidsförordning.