Skolan & Jobben

MAF verkar för att säkra kompetensförsörjningen till motorbranschen.

I korthet handlar det om att se till att det finns tillräckligt antal anställningsbar personal eller, annorlunda uttryckt, att motorbranschens företag ska hitta personer med rätt kompetens ute på arbetsmarknaden.

För att lyckas med vårt uppdrag så jobbar vi långsiktigt och i nära dialog med ansvariga myndigheter. Det gäller inte minst i relationen till Skolverket i och med att gymnasieskolan, främst genom fordons- och transportprogrammet, utbildar den personal som motorbranschen efterfrågar i störst utsträckning. I den här dialogen gäller det att se till att yrkesutbildningen motsvarar motorbranschens efterfrågan på kunskap och kompetens. 

Vi jobbar även tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi genom dialog dels synliggör motorbranschens behov av personal och dels vilka kompetenser som efterfrågas av företagen i branschen.