Vårt arbete

MAF hjälper dig som är arbetsgivare! Kontakta oss när du vill diskutera frågor om dina anställda, vad som står i kollektivavtalet, arbetsmiljö och alla andra frågor som rör relationen till dina anställda.

Stöd vid förhandlingar och i arbetsrättsliga frågor

Vi ger våra medlemsföretag stöd i alla frågor som rör relationen till de anställda. Vi ger den hjälp som behövs i en arbetsgivares förhandlingar enligt lag och kollektivavtal. Vi lämnar råd inom hela arbetsrättens område, inklusive avseende arbetsmiljö, och vi biträder medlemmarna i domstolsprocesser. Vi är alltid uppdaterade vad gäller de lagar och avtal som gäller för medlemsföretagen i egenskapen av arbetsgivare.

Rådgivning nära ditt företag

En av MAFs viktigaste funktioner är att finnas nära till hands för ditt företag. Genom våra regionkontor får du som medlem en kontaktperson som känner såväl branschen som förhållandena i ditt område.

Processhjälp

Juristerna på avdelningen för juridik och processer företräder medlemsföretagen i arbetsrättsliga processer i tingsrätt och i Arbetsdomstolen.

Vi hjälper även medlemsföretagen med att överklaga ärende inom arbetsmiljöområdet. Det ingår i medlemsavgiften att få rättshjälp i arbetsrättsliga tvister samt arbetsmiljöärenden.

Våra jurister bevakar och informerar om förändringar i lagstiftning, påverkar ny lagstiftning som remissinstans samt ger råd och stöd till våra medlemsföretag i arbetsrättsliga frågor.

Våra jurister medverkar också regelbundet vid Transportföretagens kurser för att informera om ny lagstiftning och aktuella rättsfall.

Sluter kollektivavtal

MAF tecknar kollektivavtal med IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Svenska Målareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet och Unionen.

Utbildning för ditt företag

Vi bedriver branschnära kompetensutveckling som passar både mindre och större medlemsföretag. Du kan passa på att fördjupa dina kunskaper inom bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration. Vi har ett fast utbildningsprogram men anordnar också skräddarsydda utbildningar på begäran.

En bra yrkesutbildning

För att tillgodose behovet av välutbildad och yrkeskunnig personal i branschens företag har förbundet, tillsammans med IFMetall, bildat Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, för företag som är bundna av Motorbranschavtalet. Motsvarande har MAF med Svenska Målareförbundet under benämningen Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN.
För företag med Transportarbetareförbundet som motpart har dessa frågor organiserats i TYA. Yrkesnämnderna arbetar aktivt för att förbättra yrkesutbildningen.

Transportföretagen och Svenskt Näringsliv

MAF ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. I Transportföretagen ingår för närvarande åtta förbund. Transportföretagen ingår i sin tur i Svenskt Näringsliv, som arbetar med allmänpolitiska frågor för att förbättra företagandet i stort.