Samarbete mellan skola och företag nödvändigt för motorbranschens framtid

tisdag 8 januari

Svenskt Näringsliv har i dagarna presenterat ny statistik som visar en stor kvalitetsskillnad mellan yrkesutbildningarna och att det påverkar arbetsmöjligheter och inkomst. En av slutsatserna är att ökad samverkan mellan skolor och företag bidrar till att elevernas möjlighet att få jobb och försörjning förbättras. Detta är ytterligare ett bevis på behovet av Motorbranschcollege, som stärker kvaliteten på den fordonstekniska utbildningen, och visar också på vikten av att få fler branschföretag att engagera sig i utbildningen för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

Motorbranschen har ett stort behov av personal samtidigt som majoriteten av företagen med rekryteringsbehov har svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning. Transportföretagens lösning har bland annat varit att, tillsammans med IF Metall, starta upp Motorbranschcollege, med syftet att öka kvaliteten på utbildningarna så att elever blir anställningsbara. Svenskt Näringslivs nya statistik visar att elever, i gymnasieskolor som har nära samarbete med företag, klarar sig bra på arbetsmarknaden och att en hög andel av dem är sysselsatta.

 – Det är glädjande att få ytterligare bekräftelse på att vikten av samarbete mellan företag och skolor är vitalt för att lösa kompetensförsörjningsfrågan inom motorbranschen. Motorbranschcollege har fått fantastiskt många ansökningar från skolor runtom i landet som vill certifieras och branschen vet att de elever som tar examen från en motorbranschcertifierad skola har bästa förutsättningar att få de kunskaper som efterfrågas av branschen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportföretagens rekryteringsundersökning ”Tempen på motorbranschen” visar att 2 400 personer behöver anställas mellan 2019 och 2020. Bara under 2018 behövde företagen anställa 4 000 personer. I ljuset av rekryteringsbehovet, succén med Motorbranschcollege och Svenskt Näringslivs undersökning är det av stor vikt att än fler företag väljer att samarbeta med gymnasieskolorna runtom i landet.

 – För att säkra kompetensförsörjningen inom motorbranschen är det centralt att fler företag bidrar till att stärka kvaliteten på den fordonstekniska utbildningen. Det är företagen som besitter kunskapen om vad eleverna behöver få med sig i sin utbildning för att komma ut i arbetslivet. Fler företag som lokalt samarbetar med skolor leder till fler kompetenta elever som kan arbeta på företagen efter examen, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta:

  • Svenskt Näringsliv har publicerat ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) som visar att samarbete mellan skolor och företag är nödvändigt för att gymnasieprogrammen ska bli mer relevanta för yrkeslivet. Debattartikeln finns att läsa här
  • Transportföretagens rekryteringsundersökning ”Tempen på motorbranschen” visar att 2 400 personer behöver anställas mellan 2019 och 2020. Under 2018 behövdes 4 000 personer anställas. 
  • Mer information om Motorbranschcollege (MBC) finns att hitta här