Nu skrivs kompetensförsörjningspolitik

onsdag 30 januari

Transportföretagen välkomnar ny myndighet i regeringens reformförslag av svensk arbetsmarknadspolitik. ”Den största nyheten regeringen i dag presenterade är förslaget om en kompetensförsörjningsmyndighet. Det är precis vad vi har efterfrågat eftersom så många parter och politikområden berörs av frågan”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.Det är inte bara transportnäringen som utmanas av kompetensförsörjningsbrist, utan flera andra branscher med. Det är en av näringslivets största utmaningar i dag framhåller Caj Luoma. Bara inom transportnäringen kommer 30 000-40 000 att gå förlorade till 2030. Men eftersom transporterna är en förutsättning för alla andra branscher är det ju helt avgörande att vi lyckas möta den utmaningen. Det är därför bra att regeringen tar ett större omtag på sin arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknaden är dynamisk och snabbt föränderlig och då är det viktigt att politiken följer utvecklingen med robusta och långsiktiga system.

”Vi har länge framhållit vikten av samverkan mellan relevanta aktörer (bransch, skola, politiken) både på regional men även på nationell nivå. Eftersom det är svårt att få resurserna att räcka till, och eftersom så många branscher förutom transportnäringen står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning, är den föreslagna myndigheten helt i linje med vad som behövs och med vad vi föreslagit.”  

Den nya kompetensförsörjningsmyndigheten ska samordna och främja kompetensförsörjningsarbetet genom att vara ett rådgivande organ till regeringen och andra relevanta myndigheter eftersom frågan rör sig över flera politikområden. Utgångspunkten kommer vara en nationell strategi i samverkan mellan den politiska ledningen för berörda departement, arbetslivets representanter och andra relevanta aktörer, enligt regeringen.  

Ett annat välkomnat förslag är att Arbetsförmedlingens utbildningsinsatser ska anpassas efter företagens konkreta rekryteringsbehov och att man fortsatt kommer verka för arbetsplatsförlagda utbildningar.  

”Det är viktigt att utbildningarna matchar företagens faktiska, aktuella behov. Att utbildningsinsatserna anpassas är därför högst välkommet. Inom transportbranschens yrken sker en snabb teknikutveckling och därför måste utbildningarna hänga med så att rätt kunskaper lärs ut.” 

Samtidigt som en reformering av arbetsmarknadspolitiken är bra, finns nu risk för att långa ledtider i samband med en övergångsperiod påverkar kompetensförsörjningsarbetet. Därför är det viktigt med en effektiv tidtabell för att genomföra förändringsarbetet, i synnerhet som Arbetsförmedlingens regionala närvaro kommer att påverkas enligt de nya reformerna.   

”Vi har ingen tid att förlora, transportnäringen behöver anställa här och nu, det är bråttom”, avslutar Caj Luoma.