LYN:s Yrkesprov pågår samtidigt som Lugnetgymnasiet blir Motorbranschcollege

torsdag 9 maj

Under dagarna tre har yrkesprov pågått vid Lugnetgymnasiet i Falun. Här har elever och även lärare från fordons- och transportprogrammet visat sina färdigheter i lackering- och bilskadeteknik.

”Med yrkesprovet vill vi låta elever visa upp och spetsa sina kompetenser. Men det huvudsakliga syftet är att höja kvaliteten på den fordonstekniska gymnasieutbildningen. Samtidigt engagerar vi branschen och stärker samverkan mellan det lokala näringslivet och skolan. Därigenom ges bättre förutsättningar för att eleverna utbildas rätt, att de får med sig de kunskaper företagen efterfrågar. Det är väldigt viktigt mot bakgrund av den teknikutveckling som sker inom branschen”, säger Maria Sjölin Karlsson, branschutvecklare på Transportföretagen.

Samtidigt genomför skolan ett yrkesprov i bilskadeteknik. En av deltagarna är Hasse Vikström, som till vardags är lärare vid Värmdö tekniska Gymnasium.

”Jag gör provet som ett bevis på att jag lär ut rätt saker till eleverna. Det är viktigt att yrkesproven finns eftersom skolorna kan hamna långt ifrån branschen och hur det ser ut i verkligenheten. Då kan provet säkerställa kvalitén på utbildningarna och se till att branschen får den kompetens som behövs”, säger Hasse Vikström.

Ytterligare en deltagarna som genomför LYN:s yrkesprov är Anna Widholm, som i augusti ska till Yrkes-VM. Yrkes-VM arrangeras vartannat år och brukar samla över 1 200 unga yrkesverksamma från cirka 70 länder för att tävla i över 50 olika yrkesgrenar.

Den 9 maj innebär dessutom att Lugnetgymnasiet certifieras till Motorbranschcollege, ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken.