Inbjudan hearing 19 augusti i Stockholm

torsdag 4 juli

Så skapar vi en effektivare tillsyn av yrkestrafiken

Datum: Måndagen den 19 augusti kl. 11.00-13.00, lunch serveras från 11.00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Lokal: Styrelserummet

Åkerinäringen kännetecknas av en stenhård konkurrens. För att konkurrensen ska ske på lika villkor behöver vi ha en effektiv övervakning av regelefterlevnaden. Det ska inte löna sig att fuska.

För program, medverkande och mer information

Anmäl dig här senast den 14 augusti