Gemensam skrivelse: Transportstyrelsens felaktiga besked om färdskrivare kan bli kostsamt

tisdag 28 maj

Transportstyrelsen har tidigare meddelat att de har tolkat det nya kravet på smarta färdskrivare utifrån fordonsregistreringsdatum. Nu har de meddelat att den tidigare tolkningen de gjorde var fel och att det istället är datumet för ibruktagande som ska gälla.

Från och med den 15 juni i år är det krav på den nya sortens smarta färdskrivare (för kör- och vilotider) i nyregistrerade bussar och lastbilar. Frågan är vilka bussar och lastbilar som anses vara registrerade efter den 15 juni.

Transportstyrelsen har i tidigare mejl till olika intressenter svarat att de tolkar datumet för det nya kravet utifrån datumet för fordonsregistreringen. Det vill säga om fordonet fått sitt registreringsnummer innan den 15 juni räcker det att fordonet har den tidigare digitala färdskrivaren – detta oavsett om fordonet tagits i bruk eller inte.

Fordonstillverkarsidan har ställt sig frågande till Transportstyrelsens besked, eftersom det är ibruktagandedatumet som syns i registreringsbeviset. Då förregistrering inte syns i vägtrafikregistret kan inte polisen kontrollera regelefterlevnaden.

Transportstyrelsen, som har bekräftat sin tolkning, har för några dagar sedan plötsligt svängt och meddelat att det nu är datumet för ibruktagandet som gäller.

Enligt uppgift från MRF och Bil Sweden råder det brist på den nya smarta färdskrivaren. Därför har branschen valt att anpassa sig efter det första beskedet och prioriterat att installera den nya färdskrivaren där de måste.

Vi har ingen klar siffra på hur många fordon det rör sig om där de valt att installera den gamla färdskrivaren och ibruktagandet blir efter den 15 juni. MRF talar om runt 600 fordon. Det nya beskedet innebär att någon kommer att behöva ta kostnaden för att efterkonvertera fordonen med den nya färdskrivaren och här blir det upp till de drabbade företagen att avgöra om de vill rikta skadeståndsanspråk mot Transportstyrelsen för deras felaktiga besked.

Med anledning av Transportstyrelsens plötsliga ändring av sin tidigare tolkning har ett brev igår skickats till Transportstyrelsens generaldirektör. Förutom Transportföretagens vd Mattias Dahl undertecknas brevet också av företrädare för Bil Sweden och Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Hela brevet kan du läsa här