Viktigt med validering

fredag 7 december

I dag träffades Valideringsdelegationens branscharbetsgrupp hos Transportföretagen. Men varför validering?Validering handlar om att kartlägga en persons kunskaper och kompetenser enligt branschens krav. Syftet kan vara att till exempel anpassa en pågående utbildning till redan förvärvade kunskaper för att förenkla för bland annat nyanlända och yrkesväxlare att snabbt komma in på arbetsmarknaden. 

Som exempel kan en person som har varit yrkesverksam ett par år genom validering förkorta en utbildning avsevärt och få dokumentation på faktiska kunskaper.

Anette Norinder, branschutvecklare på Transportföretagen, sitter med i Valideringsdelegationens branscharbetsgrupp som består av representanter från både fack och arbetsgivarorganisationer.

”Valideringen är viktig för företagen eftersom den möjliggör att snabbare kunna anställa rätt. Vi arbetar därför med att utveckla och samordna validering inom utbildning och arbetsliv för starkare och effektivare anställningsbarhet.”

Mer om Valideringsdelegationen:
Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. 
I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter.