Vad kostar ett medlemskap?

Kostnaden för ett medlemskap i MAF är beroende på om företaget sedan tidigare har hängavtal med något fackförbund.

Hängavtal med facket

- det är så gott som gratis att bli medlem

Om ni redan idag har kollektivavtalet mellan MAF och IF-Metall är det faktiskt möjligt att spara pengar om ni blir medlemmar i Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Det beror på att vissa av de kollektivavtalade försäkringarna som FORA administrerar blir så pass mycket billigare. Premierna blir så mycket lägre att ni trots att medlemsavgiften tillkommer gör en sammanlagd besparing.

Har ni tjänstemän anställda utan att ha tecknat pensions- eller andra försäkringar för dessa kan dock kostnaderna bli högre om ni blir medlemmar. Det beror på att ni som medlemmar i MAF förbinder er att tillämpa kollektivavtalet för tjänstemän som tecknats av MAF och Unionen.

Hängavtal med både IF-Metall och Unionen

 - spara pengar genom att bli medlem

Premiekostnaderna för vissa av de kollektivavtalade försäkringarna för både arbetare och tjänstemän är så pass mycket lägre att det helt finansierar kostnaden för medlemskapet i Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Inget hängavtal med facket

Har ni inget hängavtal med vare sig IF-Metall, annat fackförbund eller med Unionen tillkommer kostnader för medlemskap och avtalsförsäkringar.

Jag vill veta mer

Du är alltid välkommen att kontakta oss på tel 08 762 71 99 eller skicka e-post till medlem@transportforetagen.se

För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs mer